Reference - vybrané realizované projekty

Obytný dům - mozaiková omítka

Lékařský dům - mozaiková omítka

Základní škola - mozaiková omítka

Lékárna - mozaiková omítka

Cihlový dům - mozaiková omítka